میل ورم چیست؟ What is mealworm

میل ورم چیست؟

میل ورم چیست؟ ارزش غذایی لارو میل ورم انواع میل ورم میل ورم یا سوپرورم؟ کدام برای پرورش و تکثیر انتخاب کنیم؟ شخصی سازی صنعت پرورش حشرات سوپرورم سوپرمیلورم worm

مشاوره و راه اندازی مزرعه پرورش میلورم

مشاور پرورش حشرات تغذیه حیوانات جهت صادرات به کشورهای عربی و اروپا یا مصرف در ایران جهت تغذیه پرندگان،ماهیان،خزندگان،دوزیستان و دیگر حیوانات ؛ مشاوره پرورش حشراتی همچون ملخ و جیرجیرک و میلورم و سوپرورم و سوسک سوسری و مورچه و موریانه و بسیاری دیگر