به چه مقدار سبوس و مولد سوسک میل ورم نیاز داریم؟

Posted on Leave a commentPosted in سوالات متداول پرورش حشرات

به چه مقدار سبوس و مولد سوسک میل ورم نیاز داریم؟ | در مورد پرورش حشرات سوال دارید؟ | اگر سوالی در مورد متن بالا یا سوال دیگری در ذهن خود دارید؟ از ما بپرسید | بستگی دارد مزرعه پرورش میل ورم شما خانگی یا نیمه صنعتی یا صنعتی باشد.